بورس در یک نگاه

در این بخش شما میتوانید علاوه بر دسترسی آسان و جامع به پیگیری و مقایسه نوسانات انواع شاخص پرداخته و از وضعیت گذشته ، حال و آینده بورس مطلع شوید تا تاثیرات این شاخص بر فضای بازار سرمایه را بهتر درک کنید.

نوع شاخص مقدار تغییر درصد بیشترین کمترین
شاخص كل 1,369,128.88
10281.04
0.76
1,369,128.88 1,369,128.88
شاخص وزنی-ارزشی 358,056.19
2688.71
0.76
358,056.19 358,056.19
شاخص کل هم وزن 383,513.09
821.26
0.21
383,513.09 383,513.09
شاخص قیمت هم وزن 251,143.80
537.80
0.21
251,143.80 251,143.80
شاخص آزاد شناور 1,853,315.07
13442.11
0.73
1,853,315.07 1,853,315.07
شاخص بازار اول 1,005,277.90
11769.11
1.18
1,005,277.90 1,005,277.90
شاخص بازار دوم 2,756,278.23
4740.90
0.17
2,756,278.23 2,756,278.23
وضعیت بازار باز
شاخص کل
1,369,128
10281
شاخص هم وزن
383,513.09
821
ارزش بازار 52,872,551.337B
تعداد معاملات 105,888
ارزش معاملات 11,791.330B
حجم معاملات 1.342B
وضعیت بازار باز
شاخص کل
16,492
17.53
ارزش بازار 11,240,846.863B
تعداد معاملات 43,977
ارزش معاملات 3,117.002B
حجم معاملات 199.085M

دیده‌بان بورس

در این قسمت شما عزیزان میتوانید با نوشتن نام نماد خود، همه اطلاعات مهم تابلو از قبیل انواع قیمت های سهم و تحرکات سهامداران حقیقی و حقوقی سهم مد نظرتان را دریافت کنید، علاوه بر آن وضعیت حق تقدم سهم (در صورت وجود) و نیز نماد های اختیار معامله این سهم، برای شما نمایش داده میشود.

فیلتر بورس

در این بخش با استفاده از معاملات الگوریتمیک و فیلترنویسی میتوانید سهم هایی را که شرایط خاصی دارند مشاهده کنید. در نظر داشته باشید که این ها سیگنال خرید یا فروش نیستند و صرفا برای بررسی سایر پارامتر های تکنیمالی و بنیادی به شما پیشنهاد میشود.