فیلتر بورس

در این بخش با استفاده از معاملات الگوریتمیک و فیلتر نویسی شما عزیزان میتوانید سهم هایی را که شرایط خاصی دارند
(مثل احتمال صف خرید یا فروش شدن فردا، احتمال مثبت یا منفی شدن فردا ، بیشترین سرانه های خرید و فروش ، ورود و خروج پول هوشمند و …) را در جداولی که برای شما ایجاد شده مشاهده بفرمایید. در نظر داشته باشید که این ها سیگنال خرید یا فروش نیستند و صرفا برای بررسی سایر پارامتر های تکنیمالی و بنیادی به شما پیشنهاد میشود.

پیش بینی سهم

صف خرید احتمالی فردا

نماد حجم معامله تعداد معامله تغییر آخرین قیمت

صف فروش احتمالی فردا

نماد حجم معامله تعداد معامله تغییر آخرین قیمت

پول هوشمند

ورود پول هوشمند

نماد تغییر قیمت حجم قدرت خریدار

خروج پول هوشمند

نماد تغییر قیمت حجم قدرت فروشنده

عرضه و تقاضا

بيشترين حجم صف خرید

نماد آخرين قيمت حجم

بيشترين حجم صف فروش

نماد آخرين قيمت حجم

بيشترين ارزش صف خرید

نماد ارزش ریالی صف حجم معامله شده

بيشترين ارزش صف فروش

نماد ارزش ریالی صف حجم معامله شده

سرانه خرید و فروش

بیشترین قدرت خرید حقوقی

نماد ارزش ریالی هر خرید حجم هر خرید

بیشترین قدرت فروش حقوقی

نماد ارزش ریالی هر فروش حجم هر فروش

بیشترین قدرت خرید حقیقی

نماد ارزش ریالی هر خرید حجم هر خرید

بیشترین قدرت فروش حقیقی

نماد ارزش ریالی هر فروش حجم هر فروش

حجم

بيشترين حجم معامله شده

نماد حجم معامله شده آخرین قیمت تغییر آخرین قیمت

بيشترين میانگین ماهانه

نماد میانگین ماه

بيشترين حجم نسبت به ۳۰ روز

نماد میانگین ۳۰ روز نسبت حجم به ۳۰ روز

بيشترين حجم نسبت به ۱۰ روز

نماد میانگین ۱۰ روز نسبت حجم به ۱۰ روز

دیده‌بان بورس

در این قسمت شما عزیزان میتوانید با نوشتن نام نماد خود، همه اطلاعات مهم تابلو از قبیل انواع قیمت های سهم و تحرکات سهامداران حقیقی و حقوقی سهم مد نظرتان را دریافت کنید، علاوه بر آن وضعیت حق تقدم سهم (در صورت وجود) و نیز نماد های اختیار معامله این سهم، برای شما نمایش داده میشود.

بورس در یک نگاه

در این بخش شما میتوانید علاوه بر دسترسی آسان و جامع به پیگیری و مقایسه نوسانات انواع شاخص پرداخته و از وضعیت گذشته ، حال و آینده بورس مطلع شوید تا تاثیرات این شاخص بر فضای بازار سرمایه را بهتر درک کنید.