تماس با آکادمی (ساعات اداری: 8 لغایت 16)
جمعه ۳۰ مهر ۱۴۰۰ - ۱۶:۵۷:۵۲
تماس با آکادمی (ساعات اداری: 8 لغایت 16)
میلاد یزدان پور
تیم آموزشی مهندس

میلاد یزدان پور

مدرس پرمخاطب ترین دوره آموزش بورس در دانشگاه فردوسی مشهد

گروه آموزش مهندس میلاد یزدان پور
از حرف تا عمل
شعار تیم مهندس میلاد یزدان پور

اینجا فاصله حرف تا عمل نزدیک است

آمار ما در یک نگاه

نشان دهنده اعتماد شماست

1100 +

عضو انجمن

3000 +

دانشجو

1000 +

ساعت دوره آموزشی

60،000 +

دنبال‌کننده

مصاحبه با خبرگزاری ها

دانشجوهای ما در مورد دوره ها چه می گویند؟

نظرات دانشجویان

دوره های آموزشی

بازار را در لحظه رصد کنید

صف خرید احتمالی فردا

صف خرید احتمالی فردا

نماد حجم معامله تعداد معامله تغییر آخرین قیمت
کالا31.7 M10,255
4.99%
اتکای9.27 M861
4.99%
فرابورس40.1 M11,335
4.89%
زمگسا1 M479
4.2%
وساخت2.09 M908
3.22%
فجهان68.04 M16,012
2.59%
وارس1.91 M447
2.56%
کسعدی3.55 M883
-0.46%
پلاسک2.69 M500
-1.04%

صف فروش احتمالی فردا

نماد حجم معامله تعداد معامله تغییر آخرین قیمت
واحصا2.53 M1,465
-5%
لپارس2.75 M3,713
-5%
دروز11.7 M2,385
-5%
بالبر3.31 M1,949
-4.95%
کفپارس10.61 M915
-4.52%
پدرخش945,924491
-4.36%
ثاباد772,518494
-4.24%
غدام669,7141,948
-3.91%
شخارک6.06 M4,281
-3.72%
بنیرو9.36 M356
-3.72%
وصنا9.31 M1,148
-3.72%
سرچشمه2.92 M459
-3.31%
قثابت34.34 M2,130
-3.25%
شرنگی324,087844
-3%
حبندر14.19 M3,063
-3%
دبالک3.21 M742
-2.99%
ثزاگرس1.18 M770
-2.94%
خکار6.02 M1,028
-2.5%
وثنو2.71 M184
-2.29%
سپیدار1.95 M3,938
-1.7%
غپینو4.55 M558
-1.61%
بمیلا12.51 M1,558
-0.48%
غگیلا8.94 M4,587
0.04%
شلعاب21.8 M2,497
0.15%
ورازی91.43 M2,729
0.91%
کساوه919,800527
1.22%
وملی1.34 M3,686
1.9%
ثتران40.98 M2,728
2.02%

مثبت های احتمالی فردا

مثبت های احتمالی فردا

نماد حجم معامله تعداد معامله تغییر آخرین قیمت
اتکای9.27 M861
4.99%
زمگسا1 M479
4.2%
وارس1.91 M447
2.56%

منفی های احتمالی فردا

نماد حجم معامله تعداد معامله تغییر آخرین قیمت
واحصا2.53 M1,465
-5%
بالبر3.31 M1,949
-4.95%
ثاباد772,518494
-4.24%
شخارک6.06 M4,281
-3.72%
حبندر14.19 M3,063
-3%
ثزاگرس1.18 M770
-2.94%
غگیلا8.94 M4,587
0.04%
ورازی91.43 M2,729
0.91%

آدرس : مشهد – برج مرمر