تماس با آکادمی (ساعات اداری: 8 لغایت 16)
051-38114353
051-38114342
سه شنبه ۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۰ - ۲۰:۴۹:۳۲
تماس با آکادمی (ساعات اداری: 8 لغایت 16)
051-38114342 || 051-38114353
میلاد یزدان پور
تیم آموزشی مهندس

میلاد یزدان پور

مدرس پرمخاطب ترین دوره آموزش بورس در دانشگاه فردوسی مشهد

حراج!

پکیج رایگان ۷پینگ سرمایه گذاری

2,000,000 تومان تومان

آمار ما در یک نگاه

نشان دهنده موفقیت

ما می باشد

6

دوره آموزشی

3000

دانشجو

1000

ساعت دوره آموزشی

6

دوره آموزشی

در بورس پیش‌رو باشید
شعار تیم مهندس میلاد یزدان پور

اولویت ما، پیش‌رفت و پیش‌روی شما در بورس است!

بازار را در لحظه رصد کنید

صف خرید سهم ها

صف خرید احتمالی فردا

نماد حجم معامله تعداد معامله تغییر آخرین قیمت
پیزد563,7314,745
5%
وسکرد68.44 M1,217
4.92%
حتاید6.74 M1,375
4.79%
کماسه5.68 M2,643
0.37%
شفا962,732192
-2.26%

صف فروش احتمالی فردا

نماد حجم معامله تعداد معامله تغییر آخرین قیمت
بهپاک3.71 M102
-8.53%
فنورد305,0141,052
-5%
خفولا4.72 M1,046
-3%
کروی1.71 M607
-2.79%
فنوال1.37 M784
-2.75%
گشان22.64 M7,229
-2%
زپارس131,696121
-1.97%
تملت18.47 M2,803
0.08%
امینح22.82 M12,871
5.6%

مثبت های احتمالی فردا

نماد حجم معامله تعداد معامله تغییر آخرین قیمت
کماسه5.68 M2,643
0.37%

منفی های احتمالی فردا

نماد حجم معامله تعداد معامله تغییر آخرین قیمت
بهپاک3.71 M102
-8.53%
خفولا4.72 M1,046
-3%
دانشجوهای ما در مورد دوره ها چه می گویند؟

نظرات دانشجویان