تماس با آکادمی (ساعات اداری: 8 لغایت 16)
یکشنبه ۱ خرداد ۱۴۰۱ - ۰۳:۰۹:۳۰
تماس با آکادمی (ساعات اداری: 8 لغایت 16)
میلاد یزدان پور
تیم آموزشی مهندس

میلاد یزدان پور

مدرس پرمخاطب ترین دوره آموزش بورس در دانشگاه فردوسی مشهد

گروه آموزش مهندس میلاد یزدان پور
شعار تیم مهندس میلاد یزدان پور

اینجا فاصله حرف تا عمل نزدیک است

آمار ما در یک نگاه

نشان دهنده اعتماد شماست

1300 +

عضو انجمن

3000 +

دانشجو

1000 +

ساعت دوره آموزشی

70،000 +

دنبال‌کننده

مصاحبه با خبرگزاری ها

دانشجوهای ما در مورد دوره ها چه می گویند؟

نظرات دانشجویان

دوره های آموزشی

بازار را در لحظه رصد کنید

صف خرید احتمالی فردا

صف خرید احتمالی فردا

نماد حجم معامله تعداد معامله تغییر آخرین قیمت
سکرما4 M584
5.63%
کدما7.01 M8,657
4.99%
سکرد29.75 M3,860
4.97%
فسازان38.66 M1,603
4.94%
ثمسکن8.61 M668
4.84%
پسهند893,502377
3.96%
ولبهمن5.48 M391
3.54%
وتوشه4.09 M534
3.4%
خموتور7.15 M530
3.16%
وکادو2.62 M493
2.98%
بکاب882,0091,306
2.31%
کمینا2.25 M312
2.3%
سصوفی4.29 M849
1.23%
غدشت4.47 M1,229
1.17%

صف فروش احتمالی فردا

نماد حجم معامله تعداد معامله تغییر آخرین قیمت
افرا10.49 M4,376
-4.99%
لسرما5.28 M2,039
-4.98%
حپترو3.28 M937
-4.97%
شگویا19.25 M3,232
-4.74%
تکشا774,242719
-4.66%
غویتا22.29 M2,329
-4.22%
ثباغ2.86 M678
-3.42%
کپارس6.79 M1,222
-3.17%
کساوه1.6 M601
-3.02%
فولای3.11 M718
-2.71%
فکمند806,009329
-2.62%
سصفها4.82 M1,838
-2.17%
ونیرو19.45 M1,129
-1.99%
وسرمد43.68 M1,151
-1.92%
وساپا65.93 M3,254
-1.86%
خوساز2.85 M411
-1.81%
حشکوه4.08 M288
-1.69%
شگل10.1 M956
-1.46%
زگلدشت8.33 M1,813
-0.84%
کرماشا6.28 M2,694
0.02%
آینده9.33 M2,211
0.46%
ولغدر2.37 M514
0.9%
زکوثر5.78 M2,028
1.12%
کسرا21.43 M1,280
2.31%
زشگزا15.48 M1,503
2.55%
وگستر14.82 M782
2.87%
غشاذر14.84 M1,099
3.74%
خبنیان337.2 M10,572
11.4%

مثبت های احتمالی فردا

مثبت های احتمالی فردا

نماد حجم معامله تعداد معامله تغییر آخرین قیمت
کدما7.01 M8,657
4.99%
سکرد29.75 M3,860
4.97%
فسازان38.66 M1,603
4.94%

منفی های احتمالی فردا

نماد حجم معامله تعداد معامله تغییر آخرین قیمت
افرا10.49 M4,376
-4.99%
لسرما5.28 M2,039
-4.98%
حپترو3.28 M937
-4.97%
کپارس6.79 M1,222
-3.17%
فولای3.11 M718
-2.71%
سصفها4.82 M1,838
-2.17%
خبنیان337.2 M10,572
11.4%

آدرس : مشهد – برج مرمر

درخواست بازپرداخت