تماس با آکادمی (ساعات اداری: 8 لغایت 16)
جمعه ۱۵ مرداد ۱۴۰۰ - ۰۵:۲۳:۳۷
تماس با آکادمی (ساعات اداری: 8 لغایت 16)
میلاد یزدان پور
تیم آموزشی مهندس

میلاد یزدان پور

مدرس پرمخاطب ترین دوره آموزش بورس در دانشگاه فردوسی مشهد

گروه آموزش مهندس میلاد یزدان پور
از حرف تا عمل
شعار تیم مهندس میلاد یزدان پور

اینجا فاصله حرف تا عمل نزدیک است

آمار ما در یک نگاه

نشان دهنده اعتماد شماست

800 +

عضو انجمن

3000 +

دانشجو

1000 +

ساعت دوره آموزشی

38،000 +

دنبال‌کننده

مصاحبه با خبرگزاری ها

دانشجوهای ما در مورد دوره ها چه می گویند؟

نظرات دانشجویان

دوره های آموزشی

بازار را در لحظه رصد کنید

صف خرید احتمالی فردا

صف خرید احتمالی فردا

نماد حجم معامله تعداد معامله تغییر آخرین قیمت
پخش3.15 M994
5%
سفار911,8121,674
5%
تیپیکو8.43 M1,433
4.97%
کاذر9.67 M1,279
4.96%
خنصیر41.3 M5,077
4.94%
خراسان742,957902
4.91%
حفاری17.31 M2,076
4.9%
سشرق24.63 M1,398
4.88%
فسازان1.93 M670
4.73%
غپآذر2.24 M1,921
4.55%
فنورد218,547738
3.74%
گدنا18.66 M17,166
3.69%
کی بی سی1.58 M763
3.53%
وحکمت9.19 M924
3%
سکارون1.96 M1,959
3%
فن آوا12.6 M1,214
2.99%
وپترو7.39 M1,406
2.96%
دیران8.22 M2,636
2.84%
وایران14.82 M2,244
2.78%
فالوم2.28 M834
2.65%
سخاش441,2451,153
2%
وبشهر5.14 M712
1.89%
غمارگ2.56 M958
1.81%
غبهنوش839,020926
1.39%
سرود964,322273
1.29%
ساروج602,680118
1.26%
کقزوی4 M445
1.08%
زقیام4.74 M1,744
-0.89%
غچین5.81 M1,778
-1.26%

صف فروش احتمالی فردا

نماد حجم معامله تعداد معامله تغییر آخرین قیمت
سجامح1.51 M71
-5.98%
غگلستا11.15 M1,825
-5%
حتاید8.8 M1,692
-4.98%
شاملا490,565386
-3.45%
زکشت779,404641
-3.31%
ثنور34.34 M3,519
-2.99%
واحصا629,042301
-2.88%
بشهاب495,449983
-2.68%
فپنتا142,4831,522
-1.85%
غالبر6.88 M2,225
-1.77%
شجم10.57 M1,383
-1.5%
شلعاب38.32 M6,818
-0.93%
سمگا9.18 M2,272
0.01%
رانفور11.24 M879
0.17%
سکرما9.74 M1,302
1.66%

مثبت های احتمالی فردا

مثبت های احتمالی فردا

نماد حجم معامله تعداد معامله تغییر آخرین قیمت
خنصیر41.3 M5,077
4.94%
فنورد218,547738
3.74%
دیران8.22 M2,636
2.84%
فالوم2.28 M834
2.65%
وبشهر5.14 M712
1.89%
زقیام4.74 M1,744
-0.89%

منفی های احتمالی فردا

نماد حجم معامله تعداد معامله تغییر آخرین قیمت
غگلستا11.15 M1,825
-5%
حتاید8.8 M1,692
-4.98%
ثنور34.34 M3,519
-2.99%
فپنتا142,4831,522
-1.85%
شلعاب38.32 M6,818
-0.93%