بلاگ

تفاوت اختیار معامله امریکایی و اروپایی

 |بازار اختیار معامله||اختیارمعامله امریکایی||اختیار معامله اروپایی| تفاوت اختیار معامله امریکایی و اروپایی| 

 

تفاوت اختیار معامله امریکایی و اروپایی در چیست؟

تفاوتی که اختیار معامله‌های آمریکایی بــا نوع اروپایی دارند، در زمان مجاز برای اعمال این اختیار معامله‌ها است که در ادامه بیشتر توضیح دادیم.

 

اختیار معامله اروپایی

اختیار معامله اروپایی، اختیار معامله‌هایی هستند کــه اعمال آن‌ها فقط در زمان سررسید مقرر شده، صورت می‌پذیرد و خریدار اختیار معامله هیچ‌گاه قبل از زمان سررسید قیدشده  در اختیار معامله مجاز به استفاده از اختیار معامله خود نیست.

 

قراردادهای اختیار معامله‌ در شرکت بورس کالای ایران با سبک اروپایی اعمال می‌شود.

 

The difference between American and European options
تفاوت اختیار معامله امریکایی و اروپایی

اختیار معامله امریکایی

اختیار معامله امریکایی قابل اعمال در هر لحظه می باشد.

اختیار معامله‌های آمریکایی برخلاف نوع اروپایی در هر تاریخی قبل از زمان سررسید قابل‌اعمال هستند.

تفاوتی که ایــن نوع اختیار معامله‌ها بــا نوع اروپایی دارند، در زمان مجاز برای اعمال این اختیار معامله‌ها است.

مثلا اگر یك اختیار معامله آمریکایی برای مدت ۶ ماه بسته شده باشد، چنانچه قبل از ۶ ماه (مثلا بعد از سه ماه از زمان انعقاد قرارداد) خریدار احســاس کند که با اعمال اختیار‌ معامله‌ خود، از سود خوبی برخوردار می‌شــود، می‌تواند در همان زمان اختیار‌ معامله‌ را اعمال و از حق خود استفاده کند. به‌طور کلی اختیار معامله‌های آمریکایی در مقایسه با اختیار معامله‌های اروپایی به دلیل اینکه از ریسک بالاتری برای فروشنده اختیار معامله‌ برخوردار هســتند، قیمت بالاتری از نوع اروپایی دارند.

 

کلام آخر:

با توسعه بازارهای مالی، مدیریت ریسک از اهمیت بیشتری برخوردار است.

که با یادگیری بازاراختیار معامله مدیریت ریسک بهتری خواهیم داشت.

دیدگاهتان را بنویسید