تماس با آکادمی (ساعات اداری: 8 لغایت 16)
جمعه ۲ مهر ۱۴۰۰ - ۱۶:۴۲:۴۱
تماس با آکادمی (ساعات اداری: 8 لغایت 16)

بازار اختیار معامله

اجرای هاردفورک کاردانو

  امروز ۱۲ سپتامبر اجرای هاردفورک کاردانو امروز در ۱۲ سپتامبر، هاردفورک Goguen شو قراردادهای هوشمند کاربردی اجرا میشود. قراردادهای هوشمند را می‌توان برای امور