بلاگ

استراتژی معاملاتی پرایس اکشن ترید با پیـن بـار

 | پین بار | پرایس اکشن | استراتژی معاملاتی | سیگنال خرید | پین بار نزولی |

| سیگنال فروش | حمایت | مقاومت | پین بار صعودی |

 

استراتژی معاملاتی پرایس اکشن ترید با پین بار

در این مقاله، ما به شما یکی از بهترین استراتژی‌های معاملاتی را آموزش می‌دهیم که یادگیری آن آسان است و باعث سردرگمی نمی‌شود زیرا شما به هیچ اندیکاتوری در نمودار

نیاز ندارید. این استراتژی یکی از استراتژی های پرایس اکشن میباشد؛ پرایس اکشن هسته‌ی اول معاملات است.

پرایس اکشن چیست؟

رویکرد تحلیل تکنیکی که به شما کمک می‌کند نکاتی از تاریخچه قیمت‌ها یاد بگیرید و نوسانات (سویینگ) حداقل،حداکثر، خطوط روند، و مناطق حمایت و پشتیبانی را شناسایی نمایید.

پرایس اکشن می‌تواند روی قیمتی باشد که منطقه حمایت یا مقاومت را آزمایش می‌کند. پرایس اکشن می‌تواند زمانی که قیمت را تغییر می‌دهد نوسان کم یا زیاد را ایجاد کند.

پرایس اکشن به اندیکاتورهای آهسته یا میانگین متحرک‌ها که باعث حواس پرتی شما از قیمت می‌شود، نیازی ندارد.

بنابراین نمودار تمیزی برای بررسی خواهیم داشت. در واقع، برخی از معامله‌گران بدون اینکه به یک اندیکاتور نگاه کنند،به کمک پرایس اکشن معاملات خود را انجام می‌دهند.

 

مقدمه اي بر استراتژي پین بار و نحوه استفاده موثر از آن در بازارهای مالی:

پین بار یک الگوي تک کندل برگشتی بوده و شکل گیري آن حاکی از مردود شدن سطح قیمتی خاصی توسط مارکت می باشد. اگر به این الگوي تک کندلی کاملآ مسلط شوید،

در هر چارتی که ظاهر شود، میتوانید از آن سود بگیرید. حال نگاهی به نحوه شکل گیري پین بار انداخته و به بررسی نحوه استفاده از آن در شرایط متغییر بازار می اندازیم.

 

پین بار چیست؟

پین بار کندلی است که داراي سایه بالا (و یا سایه پایین) بلند و بدنه کوتاه است. پین بارها را میتوانید در تمام نمودارهاي میله ائی یا کندلی مشاهده کنید. ما از نمودارهاي کندلی

 استفاده میکنیم زیرا این نمودارها نمایش بصري واضح تري براي تکنیکهاي پرایس اکشن داشته و در نزد معامله گران حرفه ائی بیشترین محبوبیت را دارند.

مشخصات پین بار:

1- یک پین بار باید داراي سایه بلند بالائی (و یا پائینی) باشد. این سایه نشان دهنده آنست که قیمت به سطح مشخصی میرسد اما در آن سطح دوام نیاورده و بر می گردد.

به عبارت دیگر سطح مورد نظر را پس میزند.

2- فاصله بین قیمت باز شدن کندل تا قیمت بسته شدن، بدنه نام دارد. این بدنه در صورتیکه قیمت بسته شدن بالاتر از قیمت باز شدن کندل باشد(کندل صعودي باشد) به رنگ سفید

و یا یکی از رنگهاي روشن، و درصورتیکه قیمت بسته شدن کندل پایین تر از قیمت باز شدن آن باشد(کندل نزولی باشد) به رنگ سیاه و یا یکی از رنگهاي تیره نمایش داده میشود.

3- قیمت باز شدن و بسته شدن کندل پین بار باید به یکدیگر نزدیک باشد. (در صورتی که این دو قیمت برابر باشند، به آن کندل دوجی گفته میشود .

4- قیمت باز شدن و بسته شدن پین بار باید به یکی از دو انتها نزدیک تر باشد. و هرچه نزدیکتر باشد (در طرف مقابل سایه بلند،هیچ سایه ائی نداشته باشیم) بهتر است.

5- طول سایه هر چه بلند تر باشد بهتر است. بعنوان یک قاعده عمومی طول سایه باید بیشتر از دو سوم کل کندل باشد.

 

pin bar

پین بار صعودي :

در انتهاي یک روند نزولی تشکیل شده و خبر از پایان روند نزولی و شکل گیري روند صعودي می دهد. سایه این کندل به سمت پایین است زیرا نشاندهنده پس زده شدن سطح حمایتی

یا پایین ترین قیمتی است که بازار آنرا تاچ کرده است.

پین بار نزولی:

پین بار نزولی در انتهاي یک روند صعودي تشکیل شده و خبر از پایان روند صعودي و شکل گیري روند نزولی می دهد. سایه این کندل به سمت بالا است زیرا نشاندهنده پس زده شدن

سطح مقاومتی، یا بالا ترین قیمتی است که بازار آنرا تاچ کرده است.

 

pin bar

 

شکل زیر مثالی از یک ترند صعودي است که در آن به دفعات الگوي تک کندل بازگشتی پین بار در آن ظاهر شده است. که ترید با هریک ا زآنها موجب سود آوري میشده است.

توجه کنید که ترند صعودي با ظهور دو پین بار در سمت چپ چارت شروع شده است و همانطور که ترند جلوتر می رود ما میتوانیم با استفاده از پین بار صعودي که در شکل نشان داده

شده است، موقعیت هاي سود آور خرید را شکار کنیم.

 

pinbar

 

فاکتورهاي تقویت کننده پین بار:

سعی کنید پین بار را در ترکیب با فاکتورهاي دیگر در نظر بگیرید. هر چقدر تعداد فاکتورهاي تقویت کننده ائی که همراه پین بار هستند بیشتر باشد، برگشت بیشتر قیمت، محتمل تر

است.

برخی از این فاکتورها عبارتند از:

1- پین بار به همراه خط روند : معمولآ در تایم روزانه، زمانی که بازار داري روند باشد، پین بار خیلی خوب عمل میکند. با این وجود بسیاري از پین بارها حتی در بازار هاي رنج،

به درستی خبر از تغییر مسیر حرکت قیمت، و ایجاد یک نقطه برگشتی ماژور داده و میتوانند براي شما سودآور باشند.

2- پین باري که نوك سایه آن یک سطح مهم حمایت/مقاومت را پس زده باشد. 

3- پین بار که نوك سایه ان، اصلاح 50 % فیبوناچی را پس زده باشد.

4- پین باري که نوك سایه آن از خطوط حمایت/مقاومت دینامیک برگشته باشد.

 

 >>>>    در ادامه هرکدام ازین فاکتورها را مفصلا توضیح خواهم داد    <<<

 

1- پین باري که نوك سایه آن یک سطح مهم حمایت/مقاومت را پس زده باشد.

در نمودار زیر یک پین بار نزولی نشان داده شده است. این پین بار، سطح مقاومتی مهمی را بریک کرده ولی قیمت بسته شدن آن زیر این سطح مقاومتی قرار دارد. لذا احتمال نزول

قیمت زیاد بود و میتوان وارد ترید شد.

pinbar

2- پین باري که نوك سایه آن از خطوط حمایت/مقاومت دینامیک برگشته باشد.

سطوح حمایت/ مقاومت به دو دسته کلی تقسیم میشوند:

1. سطوح حمایت/ مقاومت استاتیک : در این سطوح مقدارحمایت/مقاومت بصورت خط افقی می باشد و مقدار آن نسبت به زمان ثابت است. مانند سطح مقاومتی شکل بالا.

2. سطوح حمایت/مقاومت دینامیک : در این دسته، مقدار حمایت و مقاومت ثابت نیست و نسبت به زمان تغییر میکند

که خود به دو دسته تقسیم میشود:

  • تغییر مقدار حمایت/مقاومت بر حسب زمان به نسبت ثابت : که شامل خطوط روند میشوند.
  • تغییر مقدار حمایت/مقاومت بر حسب زمان به نسبت متغییر: شامل انوع Moving Average منحنی هاي رگرسیون درجه 2 به بالا.

در مثال زیر پین بار نزولی به همراه برگشت از یک سطح مقاومتی استاتیک و یک سطح مقاومتی دینامیک (Moving Average) قرار گرفته است. لذا سیگنال فروش صادرشده از طرف آن

قویتر می باشد.

 

 

چگونه براساس پین بار ترید کنیم ؟

پین بار یک الگوي تک کندل بازگشتی است و ما براي ورود به پوزیشن، به روشهاي زیر میتوانیم عمل کنیم:

1- ورود لحظه ائی :

تا بسته شدن کامل کندل صبر میکنیم و بعد با قرار دادن دستور buy  در پین بار صعودي وارد خرید  و با قرار دادن دستور sell در پین بار نزولی، وارد معامله فروش می شویم. 

2- ورود با دستورات شرطی BuyLimit و Selllimit :

دستورSelllimit در بالاي قیمت فعلی مارکت قرارداده می شود تا چنانچه مارکت به اندازه مشخصی بالا رفت و به این دستور رسید، آنوقت تبدیل به دستور sell خواهد شد. و متقابلآ

دستورBuyLimit در پایین قیمت فعلی مارکت قرارداده می شود تا چنانچه مارکت به اندازه مشخصی پایین آمد و به این دستور رسید، آنوقت تبدیل به دستور buy خواهد شد.

در این روش به محض بسته شدن کندل پین بار نزولی در تایم روزانه، دستور Selllimit را در 50 % طول پین بار قرار میدهیم تا چنانچه قیمت در کندل بعد از پین بار، به اندازه 50 % طول

پین بار بالا رفت، آنوقت دستور فعال شده و تبدیل به دستور sell گردد و متقابلآ به محض بسته شدن کندل پین بار صعودي در تایم روزانه، دستور BuyLimit را در 50 % طول سایه قرار

میدهیم تا چنانچه قیمت در کندل بعد از پین بار، به اندازه 50 % طول پین بار پایین آمد، آنوقت دستور فعال شده و تبدیل به دستور buy گردد.

 

خلاصه:

پین بار یکی از با ارزش ترین ابزارهاي ترید پرایس اکشن است. بهترین استراتژي هاي پین بار همانگونه که گفته شد در زمانی که در ترکیب با سایر فاکتور هاي تائید کننده

مانند: ترندهاي غالب، سطوح حمایت/مقاومت و …استفاده شود، از کارائی بسیار بالائی برخوردار خواهد بود. مراقب باشید که پین بار باید تمام خصوصیات گفته شده را داشته باشد

تا بتوان آنرا بعنوان پین بار تلقی کرد.

 

امیدوارم این مقاله واستون مفید بوده باشه، اگر سوالی در ارتباط با این استراتژی داری زیر همین مقاله بنویس تا بهت پاسخ بدم….

 

دیدگاهتان را بنویسید