مدیریت سرمایه

بدون امتیاز 0 رای
۱.۸۰۰.۰۰۰ تومان

مفهوم مدیریت سرمایه که گاهی مدیریت ریسک نیز نامیده می‌شود، دانش و مهارت سرمایه‌گذاری با کمترین ریسک و با هدف…

۱.۸۰۰.۰۰۰ تومان