تماس با آکادمی (ساعات اداری: 8 لغایت 16)
شنبه ۱۳ خرداد ۱۴۰۲ - ۰۵:۱۲:۲۹
تماس با آکادمی (ساعات اداری: 8 لغایت 16)

دوره های حرفه ای

نخبگان اختیار معامله

3,250,000 تومان

دوره های حرفه ای

تحلیلگر حرفه ای بورس

3,450,000 تومان

درخواست بازپرداخت