مینی دوره تابلوخوانی

بدون امتیاز 0 رای
۳۲۰.۰۰۰ تومان

تابلوخوانی یعنی شما به عنوان یک فعال بازار سهام، از طریق بررسی تابلو یک نماد در بورس، تا حدی پی…

۳۲۰.۰۰۰ تومان