دوره نخبگان اختیار معامله

کاربران در مورد نتایج شرکت در دوره چه می گویند؟

خوشحالیم که شما را در بین دانشجویان نخبگان اختیارمعامله می بینیم

در این دوره شما کسب سود از ریزش بازار بورس را بصورت کاملا حرفه ای یاد می‌گیرید

از مفاهیم اولیه تا مفاهیم پیشرفته بازار اختیار معامله، همه موارد موردنیاز جهت معامله و نوسان گیری در این بازار به شما آموزش داده خواهد شد.

در این بازار با توجه به میزان دارایی شما استراتژیهای متفاوتی را میتوان اتخاذ نمود به همین دلیل است که بازار اختیار معامله یا آپشن در آینده در کشور ما از محبوبیت بالایی برخوردار میشود و آموزش اصولی و امروز شما باعث می شود یک قدم از تمام عزیزان که وارد بازار سرمایه گذاری شده اند جلوتر باشند.

در کنار آموزش پیشرفته بازار اختیارمعامله هدایی از جمله استراتژی های نوسانگیری مبتنی بر اختیارمعامله ، عضویت در پلتفرم اختصاصی نخبگان اختیارمعامله و …. تقدیم شما می گردد.
پس از اجرای آموزش ها، شما 60 روز پشتیبانی حرفه ای از پشتیبان های آکادمی دریافت می کنید و خیلی سریع می توانید هم در بازار صعودی و هم در بازار نزولی در بازار اختیارمعامله کسب سود کنید.

هدایای خرید دوره

ما سوالات متداول شما را بررسی نموده و در زیر به آنها پاسخ می دهیم

هدایای دوره
هدایا برای کلیه خریداران قابل استفاده میباشد
دوره تا چه زمانی قابل استفاده است؟
این دوره بصورت دائمی در پنل کاربری شما قراردارد و آپدیت دوره های جدید هم در پنل شما قرارخواهد گرفت.
مشکلات احتمالی
اگر در مراحل ثبت نام و در ورود به دوره مشکل دارید لطفا با دفتر تماس بگیرید.
پشتیبانی دوره از کی شروع میشود و از چه طریقی انجام میشود؟
از زمان ثبت نام پشتیبانی شما آغاز خواهد شد و از بخش پشتیبانی دوره در انجمن نخبگان اختیارمعامله میتونید سوالاتتون رو از پشتیبان ها بپرسید.
پشتیبانی دوره از کی شروع میشود و از چه طریقی انجام میشود؟
از زمان ثبت نام پشتیبانی شما آغاز خواهد شد و از بخش پشتیبانی دوره در انجمن نخبگان اختیارمعامله میتونید سوالاتتون رو از پشتیبان ها بپرسید.
در بازار اختیارمعامله میتوان نوسان گیری کرد؟قراردادی را خرید و در پایان روز اقدام به فروش کرد؟
بله، یکی از جذابیت های این بازار نداشتن دامنه نوسان میباشد که برای نوسان گیری بسیار جذاب میباشد لذا در این دوره تمامی استراتژی های موردنیاز جهت نوسان گیری به شما آموزش داده خواهد شد.

انجمن پشتیبانی دوره نخبگان اختیار معامله

این بخش خصوصی است، برای دسترسی به پشتیبانی میبایست دوره را خریداری کنید

لینک کانال های مرتبط با دوره

برای دسترسی به محتوای این دوره میبایست دوره را خریداری کنید

ویدئوهای دوره مقدماتی نخبگان اختیار معامله

این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل به دروس این دوره باید این دوره را خریداری نمایید.

این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل به دروس این دوره باید این دوره را خریداری نمایید.

این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل به دروس این دوره باید این دوره را خریداری نمایید.

این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل به دروس این دوره باید این دوره را خریداری نمایید.

این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل به دروس این دوره باید این دوره را خریداری نمایید.

این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل به دروس این دوره باید این دوره را خریداری نمایید.

این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل به دروس این دوره باید این دوره را خریداری نمایید.

این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل به دروس این دوره باید این دوره را خریداری نمایید.

این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل به دروس این دوره باید این دوره را خریداری نمایید.

این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل به دروس این دوره باید این دوره را خریداری نمایید.

این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل به دروس این دوره باید این دوره را خریداری نمایید.

این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل به دروس این دوره باید این دوره را خریداری نمایید.

این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل به دروس این دوره باید این دوره را خریداری نمایید.

این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل به دروس این دوره باید این دوره را خریداری نمایید.

این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل به دروس این دوره باید این دوره را خریداری نمایید.

این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل به دروس این دوره باید این دوره را خریداری نمایید.

این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل به دروس این دوره باید این دوره را خریداری نمایید.

این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل به دروس این دوره باید این دوره را خریداری نمایید.

این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل به دروس این دوره باید این دوره را خریداری نمایید.

این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل به دروس این دوره باید این دوره را خریداری نمایید.

این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل به دروس این دوره باید این دوره را خریداری نمایید.

این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل به دروس این دوره باید این دوره را خریداری نمایید.

این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل به دروس این دوره باید این دوره را خریداری نمایید.

این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل به دروس این دوره باید این دوره را خریداری نمایید.

ویدئوهای دوره پیشرفته نخبگان اختیار معامله

این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل به دروس این دوره باید این دوره را خریداری نمایید.

این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل به دروس این دوره باید این دوره را خریداری نمایید.

این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل به دروس این دوره باید این دوره را خریداری نمایید.

این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل به دروس این دوره باید این دوره را خریداری نمایید.

این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل به دروس این دوره باید این دوره را خریداری نمایید.

این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل به دروس این دوره باید این دوره را خریداری نمایید.

این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل به دروس این دوره باید این دوره را خریداری نمایید.

این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل به دروس این دوره باید این دوره را خریداری نمایید.

این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل به دروس این دوره باید این دوره را خریداری نمایید.

این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل به دروس این دوره باید این دوره را خریداری نمایید.

این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل به دروس این دوره باید این دوره را خریداری نمایید.

این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل به دروس این دوره باید این دوره را خریداری نمایید.

این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل به دروس این دوره باید این دوره را خریداری نمایید.

این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل به دروس این دوره باید این دوره را خریداری نمایید.

این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل به دروس این دوره باید این دوره را خریداری نمایید.

این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل به دروس این دوره باید این دوره را خریداری نمایید.

این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل به دروس این دوره باید این دوره را خریداری نمایید.

این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل به دروس این دوره باید این دوره را خریداری نمایید.

این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل به دروس این دوره باید این دوره را خریداری نمایید.

این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل به دروس این دوره باید این دوره را خریداری نمایید.

این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل به دروس این دوره باید این دوره را خریداری نمایید.

این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل به دروس این دوره باید این دوره را خریداری نمایید.

این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل به دروس این دوره باید این دوره را خریداری نمایید.

این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل به دروس این دوره باید این دوره را خریداری نمایید.

این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل به دروس این دوره باید این دوره را خریداری نمایید.

این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل به دروس این دوره باید این دوره را خریداری نمایید.

این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل به دروس این دوره باید این دوره را خریداری نمایید.

این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل به دروس این دوره باید این دوره را خریداری نمایید.

این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل به دروس این دوره باید این دوره را خریداری نمایید.

این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل به دروس این دوره باید این دوره را خریداری نمایید.

این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل به دروس این دوره باید این دوره را خریداری نمایید.

این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل به دروس این دوره باید این دوره را خریداری نمایید.

این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل به دروس این دوره باید این دوره را خریداری نمایید.

این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل به دروس این دوره باید این دوره را خریداری نمایید.

این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل به دروس این دوره باید این دوره را خریداری نمایید.

این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل به دروس این دوره باید این دوره را خریداری نمایید.

این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل به دروس این دوره باید این دوره را خریداری نمایید.

این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل به دروس این دوره باید این دوره را خریداری نمایید.

این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل به دروس این دوره باید این دوره را خریداری نمایید.

این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل به دروس این دوره باید این دوره را خریداری نمایید.

این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل به دروس این دوره باید این دوره را خریداری نمایید.

این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل به دروس این دوره باید این دوره را خریداری نمایید.

2,450,000 تومان

دوره نخبگان اختیار معامله
دوره نخبگان اختیار معامله

2,450,000 تومان

(دیدگاه 38 کاربر)
نوع دوره

غیرحضوری

سطح دوره

از مبتدی تا حرفه ای

پیش نیاز

ندارد

تاریخ بروزرسانی

خرداد 1400

زبان

فارسی

زمان دوره

63 جلسه

روش دریافت

مشاهده آنلاین و امکان دانلود

روش پشتیبانی

60 روز پشتیبانی

درصد پیشرفت دوره

100%

درباره مدرس

مهندس میلاد یزدان پور

جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن های زیر تماس بگیرید:

راه های ارتباطی با بخش پشتیبانی فروش

051-38114353
051-38114342
09158400731
محصول اختصاصی تیم مهندس یزدان پور

ربات تلگرامی سلطون

محصول اختصاصی تیم مهندس یزدان پور

دیده بان اختیار معامله

کاربران درباره این دوره چه می گویند؟

نظرات کاربران

38 دیدگاه برای دوره نخبگان اختیار معامله

 1. اکبر همایون

  بسیار عالی

 2. نجات مهراب

  این بهترین خبری بود که میتونستین بدین استاد.صد درصد شرکت میکنم همین الان ثبت نان میکنم.دقیقا چیزی بود تو دلم که به خودم میگفتم.دمت شما و همه دوستان گرم

  • قائمی

   موفق باشید دوست عزیز

 3. احسان عاشوری فرد

  بسیار عالی اگه تخفیف برای عضو پیج تان میگذاشتند عالی تر میشد

 4. محمدی

  با این شرایط بازار و ضرر های سنگین دوره خوب و مفیدی هست اما واقعا برای افراد مثل من توان پرداخت رو نداریم کاش شرایطی محیا میکردین که همه بتونن استفاده کنن

  • قائمی

   سلام و عرض ادب لطفا برای راهنمایی با شماره شرکت تماس بگیرید۰۵۱۳۸۱۱۴۳۵۳

 5. ناصر

  آیا کانالی vip هم برای کسانی که ثبت نام میکنند فعال میشود؟؟

  • قائمی

   از هدایای دوره گروه تعاملی مخصوص دانشجویان دوره نخبگان اختیار معامله است اما کانال vip ندارد

 6. سعید

  درود به رویالیا
  زمانش خیلی بده،۲ساعت مدرس بورس ،پشت بندش اپشن،۴ ساعت مغز من ج نمیده،یه تخفیف بیشتر به بچه های مدرس هم میدادین بهتر بود،ممنون

  • قائمی

   سلام ودرود دوست عزیز، حین برگزاری دوره و تا یک ماه بعد از اتمام دوره پشتیبانی میشود درصورتیکه سوال دارید از کارشناسای رویال میتونید بپرسید

 7. تیام

  سلام. ببخشید فیلم جلسات در اختیارمون قرار میگیره اگه نتونستیم اون ساعتها شرکت کنیم؟

  • قائمی

   سلام ودرود بله ویدیو دوره بعد از پایان کلاس در گروه تلگرامی نخبگان اختیار مهامله قرار داده میشود

 8. مجتبی

  سلام
  اگر کسی نتونست تو ساعت اعلامی تو کلاس شرکت کنه فایل رو میتونه دریافت کنه

  • قائمی

   سلام ودرود بله ویدیو دوره بعد از پایان کلاس در گروه تلگرامی نخبگان اختیار مهامله قرار داده میشود

 9. هادی

  سلام
  ببخشید منظور از هدیه دوره به یک نفر چیست؟ من الان برادرم ثبت نام کرده میتونه منو ثبت نام کنه؟

  • پشتیبان آموزشی (مالک تایید شده)

   سلام دوست عزیز
   هدیه به یک نفر یعنی میتونید ویدیو های دوره را باهم مشاهده کنید

 10. مهرداد

  ما هم جزو خانواده ی رویال قرار بگیریم با شرکت در این دوره با نظر مثبت استاد.

 11. مهدی حسین پور

  هنوز هم میشه شرکت کرد؟

  • پشتیبان آموزشی (مالک تایید شده)

   سلام دوست عزیز
   بله با این شماره ها تماس بگیرید تا راهنماییتون کنن
   ۰۵۱۳۸۱۱۴۳۴۲-۰۵۱۳۸۱۱۴۳۵۳

 12. جامه بزرگ

  سلام کسی نمیخواد به من هدیه بده

 13. گل زردی

  سلام و عرض ادب من از اعضا گروه تلگرامی و اینستا گرام استاد هستم دوره خوبی هست ،،اما میشه در دو قسط هزینه دوره رو پرداخت کرد؟؟

  • پشتیبان آموزشی (مالک تایید شده)

   سلام دوست عزیز
   با این شماره ها تماس بگیرید تا همکارانم راهنماییتون کنن
   ۰۵۱۳۸۱۱۴۳۵۳
   ۰۵۱۳۸۱۱۴۳۴۲

 14. علی

  باسلام و خداقوت، من دوره قبلی اختیار معامله را شرکت کردم ولی چون عملی (طریقه خرید و فروش عملی در تایم بازار) انجام نشد آموزش ابتر ماند و استفاده عملی نشد، بفرمایید این دوره بصورت عملی انجام خواهد شد؟؟

 15. علی

  باسلام و خداقوت، من دوره قبلی اختیار معامله را شرکت کردم ولی چون عملی (طریقه خرید و فروش عملی در تایم بازار) انجام نشد آموزش ابتر ماند و استفاده عملی نشد، بفرمایید این دوره بصورت عملی انجام خواهد شد؟؟

 16. علیرضا محمودی (مالک تایید شده)

  سلام وقت بخیر امروز قرار بود دوره اختیار معامله و استراتژی هاش در پنل گزاشته بشه چرا هنوز توی پنل کاربری من نیومده؟

  • پشتیبان آموزشی (مالک تایید شده)

   سلام روزتون بخیردر پنل کاربریتون بخش ویدیو دورها – تخبگان اختیارمامله – تعدادی از ویدیو ها گذاشته شده مابقی به مرور گذاشته خواهد شد

 17. بهزاد عسگری (مالک تایید شده)

  سلام من دوره نخبگان اختیار معامله رو خریدم ولی در پنل کار بری قرار نگرفته

  • پشتیبان آموزشی (مالک تایید شده)

   سلام روزتون بخیر لطفا دفتر تماس بگیرید تا راهنماییتون کنن
   ۰۵۱۳۸۱۱۴۳۴۲- ۰۵۱۳۸۱۱۴۳۵۳

 18. سید روح اله بنی طبا (مالک تایید شده)

  سلام ممنون از بارگزاری دوره. قرار بود پکیج نوسان گیری هم همزمان داخل پنل قرار بگیره ولی ظاهرا بارگزاری نشده. لطفا پیگیری کنین

  • پشتیبان آموزشی (مالک تایید شده)

   سلام دوست عزیز
   بزودی گذاشته خواهد شد

 19. سید روح اله بنی طبا (مالک تایید شده)

  با سلام. حجم فایل ها خیلی زیاده. لطفا بررسی کنین امکان کاهش حجم با کیفیت پایین تر وجود داره یا خیر

  • پشتیبان آموزشی (مالک تایید شده)

   سلام خدمت شما دوست عزیز
   حتما بررسی میشه تا مشکل برطرف بشه

 20. tamin goodarzi (مالک تایید شده)

  سلام لطفا منو توی گروه تلگرامیتون اد کنید حجم ویدیو ها اینجا خیلیییی بالاست و سرعت لود شدن واسم ضعیفه ممنونم

  • پشتیبان آموزشی (مالک تایید شده)

   سلام روزتون بخیر
   ویدیوها در پنل کاربری شما گذاشته شده
   در ارتباط با حجم ویدیو ها هم حتما پیگیری میشه

 21. محمد توسلی (مالک تایید شده)

  باسلام من دوره رو خریداری کردم حجم ویدیو ها برای دانلود خیلی بالاست اگه میشه داخل تلگرام با حجم کمتر بفرستید

  • پشتیبان آموزشی (مالک تایید شده)

   سلام دوست عزیز
   ویدیوها فقط در پنل کاربریتون گذاشته میشه

 22. حامد بارانی (مالک تایید شده)

  با سلام و احترام
  ببخشید من از دانشجوهای دوره اختیار سال ۹۹ هستم .الان میخواستم با رمز همیشگی وارد پنل کاربری خودم بشم ولی بهم اجازه ورود نمیده. لطفا راهنمایی بفرمایید.

  • پشتیبان آموزشی (مالک تایید شده)

   سلام دوست عزیز
   لطفا فراموشی رمز عبور را بزنید تا زمز عبور جدید برای شما ارسال شود.

 23. Javad Dehghani (مالک تایید شده)

  چرا ویدئو های این دوره در پنل کاربری موجود نیست؟

  • پشتیبان آموزشی (مالک تایید شده)

   سلام دوست عزیز
   ویدیوها در پنل کاربریتون گذاشته شده
   بخش پیشخوان> ویدیوهای دورها > دوره نخبگان اختیارمعامله
   میتونید ویدیو هارو به صورت انلاین مشاهده کنید

 24. هاشم مومن زاده (مالک تایید شده)

  با سلام
  من از دانشجویان جدید دوره اختیار معامله هستم. لطف کنید نحوه دانلود ویدئوهای دوره رو توضیح بدین. ممنونم

 25. فرراد

  خیلی عالی

  • نگار تقدیسی (مالک تایید شده)

   سلامت باشید دوست عزیز

 26. فاطمه حقیقی مطلق

  لطفا یه مناسبتی ،چیزی پیدا کنید و تخفیف بزارید تا ما هم بتونیم بخریم آخه بابا….

  • پشتیبان آموزشی (مالک تایید شده)

   سلام دوست عزیز
   برای اطلاع از شرایط ثبت نام لطفا
   با دفتر تماس بگیرید
   ۰۵۱۳۸۱۱۴۳۵۳

 27. Alireza Asadi

  سلام دم شما گرم که به فکر زیان دیدگان بورس هستید ولی ای کاش شهریه اش کمی ارزانتر بود تا همه بتوانند شرکت کنن

  • پشتیبان آموزشی (مالک تایید شده)

   سلام دوست عزیز
   برای اطلاع از شرایط ثبت نام لطفا
   با دفتر تماس بگیرید
   ۰۵۱۳۸۱۱۴۳۵۳

 28. Shabooti

  سلام آیا الان هم میتونم این دوره رو ثبت نام کنم؟

  • پشتیبان آموزشی (مالک تایید شده)

   سلام دوست عزیز
   بله میتونید
   اگر تمایل به ثبت نام دارید با دفتر تماس بگیرید
   ۰۵۱۳۸۱۱۴۳۴۲-۰۵۱۳۸۱۱۴۳۵۳

 29. حمید رضائی

  با عرض سلام و خسته نباشید خدمت استاد و تمامی همکاران ایشان با توجه به دوره های رایگان که مطالعه نمودم صد در صد مطمئن هستم که دوره بسیار پر بار و ارزشمند میباشد ولی افسوس که مقدور به تهیه دوره نمیباشم اما تاکید زیادی دارم کسانی که قادر به پرداخت شهریه میباشند حتما دوره را تهیه بفرمایند ضرر نخواهند کرد.با کمال تشکر از دوستان

  • پشتیبان آموزشی (مالک تایید شده)

   سلام دوست عزیز
   ممنون از محبت شما
   اگر تمایل به ثبت نام دارید ،، جهت ثبت نام شرایطی با دفتر تماس بگیرید
   ۰۵۱۳۸۱۱۴۳۵۳- ۰۵۱۳۸۱۱۴۳۴۲

 30. لیلا سعادت

  سلام.از دوستان رویالی اگه دوره اختیار معاملرو تهیه کردین هدیش خیلی دوست دارم داشته باشم.ایشالاه تو عروسیاتون جبران میکنم.

 31. وحید

  پول کافی ندارم

  • پشتیبان آموزشی (مالک تایید شده)

   با دفتر تماس بگیرید
   راهنماییتون میکنن تا بتونید شماهم در این دوره ثبت نام کنید
   ۰۵۱۳۸۱۱۴۳۴۲

 32. جواد اسماعیلی (مالک تایید شده)

  سلام هدیه پکیج نوسانگیری که گفتید بعداز خرید دوره به پنل اضافه میشه رو چطوری میتونیم ببینیم

  • پشتیبان آموزشی (مالک تایید شده)

   بزودی گذاشته میشه
   و اطلاع رسانی میشه خدمتتون

 33. هادی تره باری (مالک تایید شده)

  سلام
  من دوره را خرید کردم ولی ویدیوها همه حالت قفل داره و هنوز قابل دانلود نیستند

  • پشتیبان سایت (مالک تایید شده)

   سلام
   شما به دوره دسترسی دارید
   در صورتیکه با مشکل مواجه شدید، مشخصات حساب کاربری خود را برای تیم پشتیبانی از طریق اینستاگرام/تلگرام ارسال کنید تا بررسی شود

   با تشکر
   پشتیبان فنی سایت مهندس یزدان پور

  • نگار تقدیسی (مالک تایید شده)

   سلام دوست عزیز
   لطفا با دفتر تماس بگیرید تا همکارانم مشکل رو برطرف کنند
   ۰۵۱۳۸۱۱۴۳۵۳ – ۰۵۱۳۸۱۱۴۳۴۲

 34. محمد

  سلام من هم خیلی دلم میخواهد در این دوره شرکت کنم ولی چه کنم که پول ندارم که دوره را خریداری کنم کاش یک روزی برسه من هم بتونم دوره را خریداری کنم کاش !!!!

  • نگار تقدیسی (مالک تایید شده)

   سلام دوست عزیز
   لطفا با دفتر تماس بگیرید ،همکاران راهنماییتون کنن تا شماهم بتونید در این دوره شرکت کنید
   ۰۵۱۸۱۱۴۳۵۳-۰۵۱۳۸۱۱۴۳۴۲

 35. فاطمه حقیقی مطلق (مالک تایید شده)

  سلام.ببخشید چرا ویدئوهای اختیار معامله رو نمیشه دانلود کرد؟ اخه من میخوام چند بار ببینم ، اینجور که پدر اینترنت در میاد آخه… چقدر هزینه کنیم؟

  • نگار تقدیسی (مالک تایید شده)

   سلام دوست عزیز
   میتونید کد لایسنس تهیه و دانلود کنید
   ببینید شما برای دریافت این دوره و آموزش هزینه کردید
   زمانی که ویدیوها به راحتی در دسترس بقیه قرارمیگیره درواقع حق شما ضایع میشه
   لذا ما سعی کردیم این امکان رو به حداقل برسونیم تا فقط کسانی که بابت آموزش بهایی پرداخت کردند بتونن از این دوره استفاده کنن

 36. ماندانا شاه غریب (مالک تایید شده)

  سلام . دوره را فقط میشه به صورت آنلاین دید ؟ یعنی نمیشه دانلود کرد رو فلش ریخت وبا تلویزیون یا لب تاب دید

  • نگار تقدیسی (مالک تایید شده)

   سلام دوست عزیز
   امکان دانلود وجود داره با کد لایسنس
   با دفتر تماس بگیرید تا همکارانم راهنماییتون کنن
   ۰۵۱۳۸۱۱۴۳۴۲

 37. مریم شریفی (مالک تایید شده)

  سلام وقت بخیر وخداقوت
  چرا دوره نوسانگیری که هدیه دوره نخبگان بود در پنل کاربری هنوز گذاشته نشده؟
  چرا نمیشه مباحث دوره پیشرفته نخبگان اختیار رو دانلود کرد وفقط باید آنلاین دید.چندین بار بادفتر هم تماس گرفتم لطفا رسیدگی فرمایید.
  ممنون بابت همه زحمات بی دریغتون

  • نگار تقدیسی (مالک تایید شده)

   سلام دوست عزیز
   در کانال تلگرام دوره ارسال شده

   میتونید با دریافت کد لایسنس ویدیوهارو دانلود بفرمایید

 38. ماندانا شاه غریب (مالک تایید شده)

  سلام . نت خییییلی ضعیفه هر دو کلمه قطع میشه اگه امکان داره ویدئوها رو تلگرام یا واتساب بگذارید قفل بزارید براش اینجوری نمیشه دوساعت و بیست دقیقه طول کشید فقط دوتا جلسه دیدم . یا سی دی بفرستید

  • نگار تقدیسی (مالک تایید شده)

   سلام دوست عزیز
   میتونید با دریافت کد لایسنس ویدیوهارو دانلود بفرمایید

دیدگاه خود را بنویسید